Kjøpsvilkår og betingelser

Generelt

Bestillinger gjøres via nettbutikken, e-post eller telefon og i den forbindelse aksepterer du vilkårene.

Etter fullført bestilling sender vi så snart som mulig en ordrebekreftelse til din e-post. 


Partene

Selger er Klassiske Opel deler ANS, Vølstadveien 22, 4316 Sandnes, [email protected], tlf. +47 413 00 145, org.nr. 925 266 825 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Produkter

Noen av våre produkter, spesielt NOS, som vises i nettbutikken er i begrenset antall og det kommer sannsynligvis ikke flere inn på vårt lager.


Pris

Priser er angitt i norske kroner (NOK) og er eks. mva. Øverst på siden kan kjøper velge om pris skal vises med eller uten MVA.


Betaling

Selger krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Betalinger skjer gjennom Klarna, Vipps eller Paypal. Faktura kan opprettes etter avtale med selger.

Dersom kjøper benytter Vipps eller Paypal, blir kjøpesummen belastet ved bestilling. Benyttes Klarna, blir summen belastet samme dag som varen sendes. Betalingsfrist ved faktura er 10 dager.


Frakt og Levering

Pakker til norske adresser benyttes Helthjem og Posten som fraktleverandører. Fraktpriser mellom de to tjenestene er forskjellige og du velger selv hvilken tjeneste som passer best. Fraktkostnader vises ved bestilling. Det er også mulig å hente varene selv.

Dersom samlet vekt av bestillingen/pakken veier mindre enn 3kg, men pakken IKKE passer postkassen på grunn av størrelse, kan ikke Helthjem benyttes. I slike tilfeller gjelder fraktpris 179kr.  Husk! Helthjem leverer pakker om natta.  

MERKNAD : Store varer som eksos, dører, panser og lignende må du hente selv i Sandnes på adresse Vølstadveien 22, 4316 Sandnes.


Levering er skjedd når kjøper, eller hans representant, har overtatt varen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


Angrerett

Angrerettskjema blir sendt sammen med ordrebekreftelse på e-post. 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettsloven.

Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Dersom et produkt/produkter er bestilt av flere personer samtidig og ikke er tilgjengelig ved fullført bestilling, så gir vi deg beskjed om hendelsen innen 1-2 virkedager via telefon eller e-post og så refunderer vi gjeldene beløp innen 3 dager. Her er det altså førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. 


Retur

Benytter du deg av angrerett, betaler du selv retur-fraktkostnadene ifølge Angrerettlovens §15, første ledd.


Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen en måned fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet.

Reklamasjon til selgeren må være skriftlig.


Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.