957 Innvendig motorrens

  • 422 NOK
På lager
Artikkelnummer: Tunap957
Del

Beskrivelse

TÜV-kontrollert, løsemiddelfri rens basert på en olje av høy kvalitet og med 

lav viskositet samt effektive rengjøringsvirkestoffer. Rensen beskytter den nye 

motoroljen fra forurensning fra rester av gammel olje.


Egenskaper 

- VOC (løsemiddel) fri formulering 

- Inneholder svakt viskøse rensemidler for fremragende rengjøringsresultater 

- Fjerner oljeslamavlagringer fra motoroljesystemet 

- Beskytter mot motorskade grunnet tilstoppede oljekanaler og boringer 

- Inneholder tilsetningsstoff for smøring av komponentene under rengjøringen 

- Fri for klor, fosfat, nitrat og tungmetaller 

- Kan kasseres sammen med gammel olje 


Bruksområde 

- Ved oljeslamavleiringer 

- Ved tap av kompresjon ved stempelringene 

- Ved klapring fra hydraulikkstempel 

- Ved oljeskift, slik at ny motorolje ikke forurenses av gamle oljerester 


Instruksjoner 

Rens tilsettes i motoroljen før hvert oljeskift. Minimumsoljenivå må ikke underskrides. 

La motoren gå på tomgang i maksimalt 20 minutter. Skift deretter olje og filter. 


Dosering 

Rekker til inntil 6 liter motorolje. 


Merknad 

- Forsiktig! Fare for motorskader ved sterkere fortynning.


Inneholder 400 ml

Sikkerhetsdatablad (NO)

Material Safety Data Sheet (EN)